Events in Water

We are proud to present a new series of works by Gitte Sætre, called “Geopolitical Landscapes; Events in Water”. In these large watercolors the artist explores the convergence of nature and human influence through the lens of imagination.

The series marks the start of an artistic immersion in geopolitical landscapes. Weather phenomena take center stage, and tell stories about mirages, cloud formations and atmospheric changes. The sky is transformed into a canvas, alternating between splendor and an underlying sense of impending crisis.

In the passage of warships and helicopters across the North Sea, even the once neutral weather now has political connotations. Sætre reflects on this metamorphosis, where apocalyptic, political scenarios merge with nature’s intrinsic value and aesthetic dimensions. In all this, water acts as a transport vessel for the natural as well as the man-made, as opponent or helper – as life-giving protection.

Water reflects changing hues in light and adapts both to unforeseen events and controllable factors. Thus the sea also becomes an object for reflection; for longings, memories and meditative contemplations.

In “Events in Water” a third realm emerges – a landscape between reality and abstraction, not yet quite tangible: The seascape’s hidden and immaterial relationships, the invisible threads that weave everything together.

Nature, humanity, the ethereal.

Sætre encourages us to enter this captivating realm. She invites exploration of emotional, intellectual, and existential territories – a haven for the curious spirit.

…….

Vi er stolte over å kunne presentere en helt ny serie fra Gitte Sætre, kalt «Geopolitiske landskap; Begivenheter i vann”.I disse store akvarellene utforsker kunstneren sammenhenger mellom natur og menneskelig innflytelse, sett gjennom fantasiens linse. Serien markerer starten på en kunstnerisk fordypning i geopolitiske landskap. Værfenomener står her i sentrum, og forteller historier om luftspeilinger, skyformasjoner og atmosfæriske endringer. Himmelen forvandles til et lerret, og veksler mellom å inngi betrakteren en estetisk opplevelse og en underliggende følelse av forestående krise. I en ferdsel med krigsskip og helikoptre over Nordsjøen, har selv det en gang så nøytrale været nå politiske konnotasjoner. Sætre reflekterer over denne metamorfosen, hvor apokalyptiske, politiske scenarier smelter sammen med naturens egenverdi og estetiske dimensjoner.

I alt dette fungerer vann som transportåre for det naturlige så vel som det menneskeskapte, som motstander eller medhjelper – som livgivende beskyttelse. Vann reflekterer skiftende fargetoner i lys, og tilpasser seg både uforutsette hendelser og kontrollerbare faktorer. Havet blir slik et objekt for refleksjon; for lengsler, minner og meditative kontemplasjoner.

I «Hendelser i vann» dukker et tredje rike opp – et landskap mellom virkelighet og abstraksjon, ennå ikke helt håndgripelig: Havlandskapets skjulte og immaterielle forhold, usynlige tråder som vever alt sammen.

Natur, det materielle, det eteriske.

Sætre oppfordrer oss til å gå inn i dette fengslende riket. Hun inviterer til å utforske følelsesmessige, intellektuelle og eksistensielle territorier – et fristed for den nysgjerrige ånden.