Dissolving Trash

We are happy to announce new works by Jim Darbu, an artist known for his cartoon-like works. His new sculptures and “Trash Paintings” happily joins his universe of strange creatures and figures in mental and physical disintegration. These are works of art that, at first glance call for laughter, then reflections on the more existential meanings in the works.

According to Darbu, his gateway towards art has always been through cartoons, the grotesque and abnormal; The kind of humor you could find in Mad magazine and collecting cards like Garbage Gang and Garbage Pale Kids. Lately he´s evolved into the likes of Robert Crumb and Joe Matt who really get into the whole self-exposure through their comics. Darbu loves reading about all the aspects of their personal life and their deviant sexuality, for him that’s just about how fun as it gets.

Darbu has a master’s degree in ceramics from Bergen art academy (NO),
but when it comes to his own take on art, its natural for him to express himself in a comic-like matter. Nowadays he is expresses himself mostly in drawings, and resin and ceramic sculptures. His works tends to develop from intuitive drawing, and you could probably compare it with going for a spontaneous walk. You never know where you’re going to end up…

  • How the general man would react to all this is hard to say, but my response has always been to make art. Like a broken mirror I reflect the fragments of our popular culture and turn them into sculptures. Like any good movie I hope my sculptures reflect human interactions in a truthful way, but the visual aspect is just as important. As many people already know, the movie isn’t wort watching if it’s not shot the right way. (Jim Darbu)

Jim Darbu (NO) has exhibited in solo and group exhibitions in private galleries and art-institutions throughout Norway since 2010. His works are held in the collections of Bergen Art Museum, Akershus County and Hå old vicarage, Norway.

…..

Hurra, vi har fått inn nye verk av Jim Darbu! Kunstneren er kjent for sine tegneserielignende arbeid, og hans nye skulpturer og “Trash Paintings” føyer seg inn i universet hans av rare skapninger og figurer i mental og fysisk oppløsning. Dette er kunstverk som ved første blikk påkaller latter, deretter refleksjoner over de mer eksistensielle betydningslagene i arbeidene.

Ifølge Darbu var tegneserier, det groteske og unormale, inngangsporten hans til kunst. Den typen humor du kunne finne i magasinet Mad og samlekort som Garbage band og Garbage Pale Kids. I det siste har han utviklet seg i retning Robert Crumb og Joe Matt, som virkelig eksponerer hele seg selv gjennom tegneseriene sine.

Darbu har en mastergrad i keramikk fra Bergen kunsthøgskole (NO) og uttrykker seg fortrinnsvis gjennom malerier og skulpturer i resin og keramikk. Arbeidene utvikler seg oftest ut fra en intuitiv tegning, han sammenligner det med å gå en spontan spasertur. Du vet aldri hvor du ender…

– Hvordan hvermannsen vil reagere på alt dette er vanskelig å si, men svaret mitt har alltid vært å lage kunst. Som et knust speil reflekterer jeg fragmentene av vår populærkultur og gjør dem om til skulpturer. Som enhver god film håper jeg at skulpturene mine gjenspeiler menneskelig interaksjon på en sannferdig måte, men det visuelle aspektet er like viktig. Som mange allerede vet, er filmen ikke verdt å se hvis den ikke er filmet på riktig måte. (Jim Darbu)

Jim Darbu (NO) har stilt ut i separat- og gruppeutstillinger i private gallerier og kunstinstitusjoner over hele Norge siden 2010. Verkene hans finnes i flere større samlinger.