Art for the Kindergarten

Fredag avduket vi tre kunstverk av Frode Skaren i Trollungane barnehage, med ordfører Andreas Vollsund og representanter fra Time kommune til stede. Selvfølgelig var også de viktigste av alle der; ungene og personalet.
Utsmykningen ble gitt galleriet vårt i oppdrag fra barnehagen, og i samarbeid med små og store falt valget på Skaren som kunstneren vi ønsket. Skaren har laget tre lekne arbeid som tematisk har utgangspunkt i barnehagens verdier: Tryggleik, respekt, omsorg, lyttande og leikande.
At kunsten falt i smak hos de fest- og påske-kledde små var ikke vanskelig å se. Utsmykningene er laget for å kunne tas på og Skaren har inkludert små oppgaver som barna kan løse. Ungene lot seg ikke be to ganger da han inviterte dem til å ta på og snakke om kunstverkene. Spørsmålene og meningene var mange – og inkluderte viktige undringer som hvorfor kunstneren har så lang hals. Alt ble besvart på klokeste måte av Skaren.
Tusen takk til Time kommune og Trollungane barnehage for utsmykningsoppdraget! Vi håper kunsten blir til stor glede i årene framover!

Right before easter, three works of art by Frode Skaren were unveiled in Trollungane kindergarten, with mayor Andreas Vollsund and representatives from Time municipality (NO) present. And of course, the most important persons of all; kids and  staff.

The works was commissioned by Trollungane through our gallery, and – together with the kindergarten´s staff and children – we decided on Skaren as our chosen artist. The art works are based on the kindergarten’s visions: Security, respect, care, listening and playing.

It was easy to see that the children liked Skaren´s art. They are made to be touched, and Skaren has included different quests for the children to solve. At the opening ceremony the children´s questions were many – and included important ones like why the artist has such a long neck. Everything was answered to their satisfaction by Skaren, and we hope Trollungane will enjoy the works for years to come! Many thanks to Time municipality and Trollungane kindergarten for the assignment!

View more of Skaren´s art here.