The Pleasure of Colours

Through Jan Kjetil Bjørheim ´s more than 25 years of painting, he has had the pleasure of presenting his works to art lovers all over the world.

The artist´s goal is to provide an exciting experience for anyone who loves art, and his paintings are not just pictures, Bjørheim states. They are also stories, emotions and thoughts captured on canvas.

Bjørheim sees his works as reflections, thoughts and feelings, and paints in a tradition of freedom and inspiration from previous artists who have opened up spaces for exploration in painting.

Bjørheims expresses himself in a language somewhere between figurative and abstract. His paintings celebrate modern art in all its glory, although inspiration from ornamental medieval Norwegian paintings is also easily spotted. The result is beautiful paintings that captures the eye with depth and a palette rich in colour.

…………………….

Gjennom sine mer enn 25 år som kunstner har Jan Kjetil Bjørheim hatt gleden av å presentere verkene sine for kunstelskere over hele verden.

Kunstnerens mål er å gi en spennende opplevelse for alle som elsker kunst, og maleriene hans er ikke bare bilder, fastslår han. De er også historier, følelser og tanker fanget på lerret.

Bjørheim ser på verkene sine som refleksjoner, tanker og følelser, og maler i en tradisjon av frihet og inspirasjon fra tidligere kunstnere som har åpnet rom for utforskning av maleriet som uttrykk.

Bjørheims uttrykker seg et sted mellom figurativt og abstrakt. Maleriene hans hyller moderne kunst i all sin prakt, selv om det også er lett å se inspirasjon fra norsk rosemalingstradisjon. Resultatet er vakre malerier som fanger øyet med sin rike fargepalett.